2019 POMEM - PAEM - PMYO Detaylı Polis Rehberi

2019 POMEM Alımları, 2019 PAEM Alımları , 2019 PMYO Alımları , 2019 PÖH Alımları , Polis Olmak İçin Detaylı Bilgiler , 2019 Detaylı Polis Rehberi , 2019 yılı 24. ve 25. Dönem POMEM Alımları , Polislik Mülakat Aşamaları Neler ? Polis Olma Şartları Neler ? Polislik Başvuruları , POMEM başvuru şartları , Polislik Başvuru

2019 POLİS ALIMLARINA İLİŞKİN YENİ DUYURULARIN OLMASI HALİNDE BU SAYFADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.( POLİSLİK SON DUYURULAR İÇİN BURAYA TIKLAYIN )

PAEM - POMEM - PMYO Spor Mülakatları için Polis Akademisinde görevli değerli hocamız tarafından detaylı bir şekilde anlatılan parkur videousunu mutlaka izleyin.
Polis alımlarına ve polislik mülakatlarına hazırlık ile ilgili bir çok yazı yazılmış olmasına rağmen bu yazıların polisliğe giriş konusunda yeterince aydınlatıcı olduğunu düşünmediğim için ve polis olmak isteyen gençlerin POMEM , PAEM ve PMYO  mülakatlarına katılmadan önce daha sağlam bilgilerle hazır hale gelmeleri için www.beyazdaktilo.com sitesi olarak polisliğe girişte rehber niteliğindeki bu yazıyı hazırladım.Yukarıda sıralamış olduğum sorular dahil olmak üzere birçok soruya bu yazıda cevap bulacaksınız.Bu nedenle polis olmak isteyen arkadaşların 5 dakika zaman ayırıp bu yazıyı sonuna kadar okumaları kendilerinin faydasına olacaktır.

Bazı sitelerde 2018 yılında hala polis alınacağı yalanları dolaşsa da arkadaşlar Polis alımları 2019 yılında yapılmaya devam edecek.İçişleri bakanı Süleyman SOYLU'nun yaptığı açıklamaya göre 2019 yılı içerisinde 35 bin polis alımı olacak.Muhtemelen 2019 yılında 20 Bin POMEM alımı , 3000 Komiser Yardımcısı alımı , 3000 PMYO alımı ,yaklaşık 10 bin PÖH alımı gerçekleştirilecek.


Dilerseniz 2019 Polis Alımları ve POMEM - PAEM - PMYO - PÖH alım sayıları ve başvuru şartları ile ilgili olarak hazırladığım sesli videoyu da dinleyebilirsiniz.


Polis nedir ?

Bunu bir gözden geçirelim arkadaşlar.Sonuçta hepiniz polis olmak istiyorsunuz , en azından böyle bir soruyla karşı karşıya gelirseniz aklınızda söyleyebileceğiniz birkaç cümle olsun.
 • 2559 sayılı PVSK yani Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu madde 1'e göre polis;Asayişi Amme şahıs,tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur, halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatını temin eder.Yardım isteyenler ile yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder.Kanun ve nizannamelerin kendisine verdiği vazifeleri yapar.
 • Polis en sade tanımıyla toplumda huzur ve güven ortamının devamı için mücadele eden Kolluk Kuvvetidir.
10 Nisan 1845 de kurulan Emniyet Teşkilatı polis ihtiyacını POMEM , PAEM , PMYO , PÖH aracılığıyla karşılamaktadır.

POMEM Nedir ?

Emniyet teşkilatının 4 yıllık lisans mezunları ve 2 yıllık ön lisans mezunları arasından alım yaptığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine kısaca POMEM denilmektedir.Pomemlerde eğitim süresi yaklaşık 4 ile 6 ay arasında olmakta olup bu eğitim süresini başarı ile tamamlayanlar polis adayı olarak göreve başlamaktadır.


PAEM Nedir ?

Emniyet teşkilatının rütbeli ihtiyacının karşılanması amacıyla 4 yıllık üniversite mezunları arasından alım yapılan ilk derece amirlik eğitiminin verildiği Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne PAEM denilmektedir ve PAEM'de eğitimini tamamlayanlar komiser yardımcısı olarak göreve başlamaktadır. PAEM'de yani Polis Amirleri Eğitim Merkezinde yaklaşık 11 aylık bir eğitim süreci gerçekleştirilmektedir.

PÖH Nedir ?

Emniyetin Teşkilatının operasyonel kolu olan ve daha çok fiziki gücün ön plana çıktığı alanlar için polislerin yetiştirilmesi amacıyla eğitimlerin verildiği Polis Özel Harekat'a kısaca PÖH denilmektedir.

PMYO Nedir ?

Emniyet teşkilatının lise mezunları arasından alım yaptığı 2 yıl eğitim verilen polis meslek yüksek okullarına PMYO denilmektedir.

Şimdide Polis olmak için belirtmiş olduğumuz bu kadrolara başvurmada aranan şartlara değinelim.

2019 YILINDA POLİSLİĞE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR ( PAEM , POMEM , PÖH , PMYO hangi kadro olduğu fark etmez polis olmak isteyen her adayda aşağıda belirtilen genel kriterler aranır. )

a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,
c) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
d) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, 
e) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,”
g) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,
ğ) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
h) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
ı) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
i) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,
j) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak

A-) 2019 Yılı Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) Öğrenci Adaylığına Başvurmak İsteyen Adaylarda Aranan Özel Şartlar Şunlardır:

 1. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (260,00) ham taban puan almış olmak; Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (150,00) ham taban puan almış olmak, (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)
 2. 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla  (1 Ekim 2019) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1994 – 01 Ekim 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak)
B-) 2019 Yılı 24.Dönem POMEM ve 25.Dönem POMEM yani POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE Başvurmak İsteyen Adaylarda Aranacak Olan Özel Şartlar Şunlardır:

 1. Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
 2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, 
 3. Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2018 veya 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az  (48,00), 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)
 4. 30 Yaşından gün almamış olmak.
 5. Eğitim-Öğretim dönemi başladığında (intibak eğitimi dahil) adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması ve silah altında olmamaları gerekmektedir. Bu nedenle; şahsen başvuru esnasında erkek adaylar 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belge ibraz etmek zorundadırlar.
C-) 2019 Yılı 5.Dönem PAEM yani POLİS AMİRLERİ EĞİTİMİ MERKEZİNE Başvurmak İsteyen Adaylarda Aranacak Olan Özel Şartlar Şunlardır:
 1. Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 2. 2018 veya 2019 yılı KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için en az (63,000) taban puanı almış olmak,
 3. 30 Yaşından gün almamış olmak.
 4. Eğitim-Öğretim dönemi başladığında (intibak eğitimi dahil) adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması ve silah altında olmamaları gerekmektedir. Bu nedenle; şahsen başvuru esnasında erkek adaylar 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belge ibraz etmek zorundadırlar.

Yukarıda belirtilen kriterleri taşıyan adaylar başvurulacak polislik kadrosunda aranan özel şartları da taşıyorsa müracaatta bulunabilir.Müracaatta bulunan adaylar arasından alım sayısının 10 katı kadar aday mülakatlara çağrılır.Örneğin 10 Bin POMEM alımı olacaksa ve buna başvuran sayısı 120 binse en son 100 bininci adaya kadar mülakata çağrılır.Tabi burada ince bir detay daha bulunmaktadır.Polis alımlarında erkek ve bayan kontenjanları farklı olmaktadır.Genelde alım sayısının %10'u kadarlık kısmı bayanlara ayrılmaktadır.Yani 10 bin polis alınacaksa bunun 1000 tanesi bayan olmaktadır.1000 bayan polisin alınacağı bir alımda en fazla 10 bin bayan aday mülakata çağrılır.Bunun içinde KPSS veya YKS sınavlarından alınan puana göre sıralama yapılmaktadır. ( en yüksek puandan en düşük puana doğru. )


POLİSLİK MÜLAKATLARINA ÇAĞRILAN ADAYLAR HANGİ AŞAMALARLA KARŞILAŞIR ?


1-) ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

Adaylar polislik sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında Polis Okulu öğrenci adayı olur veya Polis Okulu öğrenci adayı olamaz şeklinde karar verir.Polis Okulu öğrenci aday olamaz kararı verilen adaylar hakkında gerekçe bildirilir.Hakkında Polis Okulu öğrenci adayı olamaz kararı verilen adaylar bir sonraki sınav aşamasına geçemezler ve başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar.
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği İçin Tıklayın.

2-) SPOR MÜLAKATI

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından polis okulu öğrenci adayı olur kararı verilenler fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.Fiziksel yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini adayı mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.Fiziksel Yeterlilik Sınavı adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır .Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az 60 puan almak zorunludur.Fiziksel Yeterlik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.Hakkında Polis Okulu öğrenci aday olamaz kararı verilen adaylar bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

3-) SÖZLÜ MÜLAKAT

Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınav komisyonu tarafından sözlü mülakata tabi tutulur.Adaylara soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir.Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yaklaşık 1 dakika süre verilir.Ayrıca konu ile ilgili komisyon tarafından adaya farklı sorular sorulabilir.

 Sözlü mülakatta değerlendirme adayın;
 1. Konu hakkındaki bilgi düzeyi
 2. Kendisinden istenileni kavrama 
 3. Özgüven 
 4. İfade etme yeteneği 
 5. Beden dilini kullanma becerisi
olmak üzere 5 ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.Adayın mülakat sınavında başarılı olabilmesi için toplam 70 puan ve üzerinde alması gerekir.

ZİYARETÇİLERE DUYURU

Arkadaşlar konu altından soru sorarken İsminizi söyleyip merak ettiğiniz hususları o şekilde sorarsanız daha uygun olur.Çünkü site yorum kısmında kullanıcı adı unknown veya adsız olarak göründüğü için yorum sayısı da arttığından dolayı karışıklık olabiliyor.Sorularınıza gün içerisinde cevap veririm gördüğüm anda da elimde iş yoksa zaten cevaplarım.Her an müsait olamadığımdan bazen cevaplarda 2-3 saatlik gecikmeler olabiliyor.Duyarlılığınız için şimdiden teşekkür ederim.

Polislik İle İlgili Aşağıdaki Konuları da İnceleyebilirsiniz.

 ( Konuları Okumak İçin Resme Tıklayın )

 Polis Olmak İçin Gerekli Sağlık Şartları
 POLİS ÖZEL HAREKAT Nasıl Olunur ?
 2019 PMYO Başvuru ve Sınav Aşamaları
 Polislik Soru - Cevap Sayfamız
 Komiser Yardımcısı Nasıl Olunur Detaylı Anlatım
 POMEM SPOR MÜLAKATI DETAYLARI
 POLİSLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SORULARI
 Polislik Sözlü Mülakatta Dikkat Edilmesi Gerekenler
 24.Dönem POMEM Başvuru
 GÜNCEL POMEM OKULLARI
 Sivil Polis Nasıl Olunur ?
 Bomba İmha Uzmanı Nasıl Olunur ?
 2019 Polis Alımları
BEYAZDAKTİLO YOUTUBE


YORUMLAR

BLOGGER: 163
 1. Eline , ağzına sağlık hocam güzelce anlatmışsın inşallah faydalı olur.

  YanıtlaSil
 2. yeni polis alımları için duyuru ne zaman yapılır ? teşekkürler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 2019'un ilk aylarında bekliyoruz.Polis alımlarıyla ilgili duyuru gelir gelmez paylaşırız. Siz sağ olun.

   Sil
 3. Dikkat dağınıklığı hapı polis olmami etkiler mi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sağlık muayenesinde herhangi bir etkisi olmaz ama sözlü mülakat esnasında mülakat komisyonu genel olarak mülakata katılan her adayın dikkatini ölçmeye yönelik sorular sorabiliyor , yani açıkca çok belli olan bir durum yoksa sıkıntı oluşturmaz.

   Sil
 4. Çok merak ettiğim bir konu var bomba imha uzmanı olmak istiyorum nasıl ve hangi aşamaları katetmem gerekiyor biligi verirseniz sevinirim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Öncelikle Pomem , Paem veya Pmyo yoluyla Emniyet teşkilatına girmeniz gerekiyor. Bomba İmha Uzmanlığı için tamamen gönüllülük esasına göre personel alınmaktadır.

   Bomba İmha Uzmanı branşlı personel yetiştirmek için müracaatlar polis okulunda olabileceği gibi mezun olup göreve başladıktan sonra da olabiliyor.Meslekte en az 2 yıl görev yapmış 35 yaşından gün almamış polis veya rütbeli personel gönüllülük esasına göre Emniyet Genel Müdürlüğünün açtığı bu müracaatlara başvurma hakkına sahip oluyor.Şartları tutanlar açılan kursla bomba imha uzmanı olarak eğitiliyor.

   Sil
  2. Merhaba Bomba İmha Uzmanlığı ile ilgili detaylı bir yazı hazırladım göz atabilirsiniz.
   https://www.beyazdaktilo.com/2018/12/bomba-imha-uzman-nasl-olunur.html

   Sil
 5. Mesela sınava giricez ama 17 yaşındayız sıkıntı olurmu?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba , 18 yaşını tamamlamış olman gerekir yoksa polisliğe giriş yapamazsın ayrıca pmyo için liseden mezun olmuş olman gerekir.

   Sil
 6. Ya zaten mezun olmuş oluyom da . Erken yazıldığım için 17 yaşında girmem gerek

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Anladım , tam doğum tarihini söylersen ona göre kesin bir şey söylerim.

   Sil
 7. Yanıtlar
  1. Merhaba kardeşim maalesef 2019 PMYO alımına katılamazsın 2020 PMYO alımına katılabilirsin ancak yani 1 sene daha beklemen gerekecek hayırlısı olsun inşallah. Pmyo alım şartlarında 18 yaşını tamamlamış olmak şartı bulunmakta sen 18den gün almaya başlıyorsun Nisan 16'da.

   Sil
 8. 22.10.2001 doğumluyum 2019 pmyo girebilirmiyim 21 gün sıkıntı çıkarır mı

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, 2019 PMYO başvuru şartlarında bir değişiklik yapmazlarsa ne yazıkki 21 günle 2019 PMYO sınavına katılamazsın , inşallah senin gibi arkadaşların durumunu göz önünde bulundurup yaş şartı konusunda bir düzenleme yaparlar.

   Sil
 9. Merhaba ben lise mezunu 19 yaşında bir bayanım. Pmyo ya 1000 tane bayan alımı yapılacak ise bunda en önlemi kriter tyt puanı. Yani yüksek olanlar öncelikli çağrılacak değil mi?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba , doğrudur alım sayısının 10 katı olacak şekilde TYT puanı en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralanarak çağrılırsınız.

   Sil
 10. Pöh için kpss yada tyt ilemi alacak yoksa başvuruylamı cevaplarsanız sevinirim 😃

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. PÖH başvuruları konusunda henüz bir kesinlik yok , 19.dönem PÖH alımında kpss şartı aranmadan en az lise mezunu adaylar arasından alım yapılmıştı.Şuan için Pöh personel ihtiyacı hali hazırda POMEM VE PMYO'larda eğitim gören adaylar arasından açılan müracaatlarla karşılanıyor ama 2019 yılı içinde yine kpss puanına gerek olmadan lise mezunları arasından alım yapılması çok büyük bir olasılık gibi duruyor.

   Sil
 11. Benim boyum 1.60 ama polis olabilmek için 1.62 den kısa olmamam gerekiyormuş yani hiç mi şansım yok

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bayanlarda en az 1.62 cm boyunda olunması gerekiyor ama bazen ölçümlerde ufak tefek oynamalar olabiliyor ,boy ölçümlerinde topuzu falan açtırıyorlar genelde yine de şansınızı deneyebilirsiniz.Allahtan ümit kesilmez.

   Sil
 12. Merhaba ben boyun fıtığı ameliyatı olucam bu polislik yada mahalle bekciliği girişinde herhangi bi sıkıntı oluyormu ameliyat izi felan grişlerde

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliğine göre öğrenci adaylarında A dilimi sağlık şartları aranır.Ameliyattan sonra devam eden bir rahatsızlık olmayacaksa sorun teşkil etmez , Ameliyat izi kaç cm kalacak bununla ilgili bilgi verildi mi ? Eğer onu öğrenmem mümkünse daha kesin bir şey söylerim .

   Sil
 13. Merhabalar ben 17 yaşındayım . 02.05.2001 doğumluyum 2019 da pmyo ya girebilir miyim boyum 1.70 kilom 52 bide girebilirsem ekimde girdigim ön lisans KPSS puanını kullanabilir miyim ? :/

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba , 2019 PMYO için yaş konusunda sıkıntınız olmaz 2 mayıs 2019da siz 18 yaşını tamamlamış oluyorsunuz , 2019 PMYO alımı ekimde gerçekleştirecek , PMYO alımına TYT puanına göre başvurabilirsiniz.O Yüzden PMYO alımında önlisans kpss puanını kullanamazsın.

   Sil
 14. Merhaba boyun fıtığı amaliyatında acılacak iz 3 cmlik bi cizik olucakmış bana bu konuda yardımcı olabilirmisiniz?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba , 3cm çok sorun olmayacaktır , vücutta direk gözüken bir yer değilse yani elbise giyince gözükmüyorsa bundan dolayı ön sağlık kontrolünde elemezler ancak siz yinede garanti olsun derseniz eğer bu ameliyatı erteleme durumunuz varsa öğrencilikten sonraya kadar bekleyin.

   Sil
 15. Merhaba 2001 doğumluyum 18 yasima haziran da giricem 2019 da mı pmyo alımına katılmalıyım ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba doğum tarihiniz sanırım haziran 2001 eğer öyleyse zaten 2019 haziranda 18 yaşını tamamlamış olursunuz ve Ekim ayında yapılacak olab 2019 PMYO Alımına katılabilirsin.

   Sil
 16. Hocam on lisans puanı düşerdi?nem on lisansa girdim 67 aldim sınav sonuçlandıktan 2 hafta önce 4 yıllık tan mezun oldum lisans olarak dikkate alışlarım acaaba puanimi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Önlisans puanını düşüreceklerini sanmıyorum alım sayısının lisansa göre düşük olmasından dolayı.Ayrıca artık lisans mezunu olduğunuz için önlisans puanınız geçersiz olur yani sizin 2019 KPSS P3 puanına ihtiyacınız olacak , iyi yönü şu 25.dönem POMEM İçin başvuru şansınız olur sonuçta lisansa her pomem döneminde 8000 alım sayısı verilirken önlisansa 2000 verilmekte.

   Sil
 17. Merhaba ben 21 yasindayim askerlik yaptim simdi ben 2019 yilinda basvuru yaparsam lise mezunuyum bu arada basvuru yaparsam ne tur sinavlara girecegim sözlü ,mulakat ,yazili hangilerine giriyoruz bilginiz var mi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba ,2019 PMYO Alımına müracaat etmek için Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (260,00) ham taban puan almış olmanız gerekmekte.Bu aşamayı geçtikten sonra önsağlık kontrolü , spor ve sözlü mülakata katılabilirsin.

   Sil
 18. Merhaba ben lise son sınıf öğrencisiyim doğum tarihim02.09.2001 girebilir miyim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba , Eğer 2019 PMYO , 2018 PMYO sınavı gibi Ekim ayında yapılırsa herhangi bir sıkıntı olmaz katılabilirsiniz.Zaten 2019 PMYO alımı da büyük ihtimalle ekim ayında gerçekleştirilir.

   Sil
 19. Merhaba ben 20 yaşındayım ortaöğretim kpssden 60 puan aldım sizce polisliğe gidebilir miyim ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba , ortaöğretim kpss puanıyla polisliğe alım yapılmamakta , ancak 2019 yılı içerisinde sınavsız PÖH alımı olursa buna katılabilirsiniz.Ayrıca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (260,00) ham taban puan alırsanız 2019 PMYO alımına girebilirsiniz.

   Sil
 20. Meraba P.Ö.H istiyorum.Aslinda sürekli araştırdığım bir konu var ABD VE SSCB yani rusya almanya gibi devletlerin patlamalar savaş sonucu kaçtıkları sığınaklar ve gizli geçitlerini mahzenlerini sürekli araştırıyorum. Dikkatimi fazlasıyla çekiyor. Bunla ilgili nereye başvurabilirim askeri devlet kadrosunda araştırma yapmak istiyorum.Turkiye cumhuriyeti izin verirse devletin isteğiyle bu yerlerin araştırmasını yapmak istiyorum. Burdan cumhurbaskanimiza sesleniyorum. 18 yaşıma gircem gencim evet ama vatanım için birkac gizli bilgiyide ortaya çıkarmak istiyorum

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba kardeşim , öncelikle böyle bir hayalin varsa derslerine olabildiğince çalışman gerekiyor.Devletlerin çok gizli bilgilerine ulaşılması pek mümkün görünmese de en azından polis olursan misyon korumaya girerek yurt dışında görevlendirilebilirsin.Hayatında başarılar dilerim.

   Sil
 21. Merhabalar 20 yaşındaım lise mezunuyum yks ve tyt sınavı ne zaman olur pmyo alımları falan ne zaman daha önce böyle sınavlara girmedim beni biraz bilgilendirirmisiniz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 22 haziran 2019 da yapılacak YKS sınavının 1.oturumu ( TYT ) eğer değişiklik olmazsa bundan en az 260,00 ham puan almanız gerekiyor 2019 PMYO alımına katılabilmeniz için .2019 Pmyo alımları eylül veya ekim gibi olur.

   Sil
 22. Pmyo alımı derken mülakata falan çağrılıcak galiba deme

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Doğrudur ,lise mezunları için PMYO ( polis meslek yüksek okulu ) alımına müracaat edebilirsiniz.

   Sil
 23. Ben liseden 2016 yılında mezun oldum sınav için başvuru yapabilir mıyım

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Evet ama başvuru yapmak için öncelikle ÖSYM tarafından yapılan YKS'ye girmeniz ve TYT puan türünden en az 260,00 puan almış olmanız gerekmekte o zaman PMYO alımına başvuru yapabilirsiniz.

   Sil
 24. Yanıtlar
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi bir açıklama yok henüz ama 2019 şubat veya mart aylarında duyuru yapılabilir.

   Sil
 25. Ben lise1'de sinifta kaldim. Sonra tekrar lise1'e baslayip 2.donem acikogretime gectim. Mezun olduktan sonra mulakata girebilir miyim?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Evet girebilirsin ,önemli olan liseden mezun olup ÖSYM tarafından yapılan YKS'den TYT puan türünden en az 260,00 ham puan almak . Liseyi örgün veya açıktan bitirmiş olman polisliğe müracaat etmende fark yaratmaz.

   Sil
 26. merhaba ben pöh olmak istiyorum fakat gözlük kullanıyorum girebilirmiyim bir de buraya (pöh e ) üniversite sınavı gerekiyormu

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba göz konusundaki tam rahatsızlığını söylerseniz kesin bir şey söyleyebilirim , 19.Dönem PÖH alımında herhangi bir puana gerek olmadan en az lise mezunu adaylar arasından alım yapılmıştı , Şuanda PÖH ihtiyacı PMYO , POMEM 'de eğitim görenler arasından ya da meslek içerisinden yapılan mülakatlarla karşılanıyor. Sınavsız PÖH alımı olacak dersem yalan söylemiş olurum bu konuda herhangi bir gelişme yok şuak için.Yeni bir gelişme olursa kesinlikle paylaşırım.

   Sil
 27. Hocam benim karnımda bebeklikten kalma bir ameliyat izi var yaklaşık 3 4 santim bu benim için sorun olurmu

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliğine göre başarı ile sonuçlanmış ameliyatlar , yani devam eden bir rahatsızlık durumu yoksa , özellikle sizin için iz görünen bir yerde de olmadığı için hiçbir sorun oluşturmayacaktır.Şimdiden başarılar

   Sil
 28. Merhabalar. Ben 23.01.1994 doğumluyum lise mezunuyum evliyim ve iki yaşında bir oğlum var başvuru yaparsam, nasıl bir süreçten geçileceği hakkında bilgi verirmisiniz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba , yanılmıyorsam 23 Ocak 2019 tarihinden itibaren 26 yaşından gün almaya başlıyorsunuz bu nedenle maalesef PMYO alımlarına katılamazsınız(PMYO yaş şartında 26 yaşından gün almamış olmak maddesi yer almaktadır.) bu yüzden polislik için tek şansınız olarak POMEM kalıyor , onun içinde en az 2 yıllık önlisans bölümlerinden birini bitirmeniz lazım eğer 30 yaşından gün almadan önce bunu yaparsanız POMEM sınavlarına katılabilirsiniz.(POMEM yaş şartında 30 yaşından gün almamış olmak maddesi bulunuyor.)

   Sil
 29. Merhaba hocam, benim sol kolumda iç tarafta 2-3 cm'lik bir iz var. Bu polis olmama engelmi? ( ben turbanliyim ama kisa kollu giyince biraz belli oluyo) lutfen kafamdaki bu beni yiyip bitiren soruya cevap verirseniz cok mutlu olurum. Simdiden tesekkurler��

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba , tam olarak ne izi olduğunu söyleyebilir misiniz , eğer jilet izi değilse ( herhangi bir kaza sonucu falan oluşan bir izse ) sorun oluşturmaz , kapatıcı ( fondoten ) sürünce belli olmuyorsa onuda yapın içiniz rahat olsun engel olmaz.

   Sil
 30. Merhaba benim gozumde sag ve solda 1.5 derecelik gozluk takiyorum sorun olur mu?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 2 derece olmadığı sürece sorun olmaz ancak polisliğe girmeden önce çizdirirseniz daha rahat edersiniz

   Sil
 31. Merhaba hocam ben 2 kere psikiyatriye gittim 1. Olan uyku kabusum icindi gecti. 2. Olan yakin birini kaybettigim icin gittim. Ve gecici bi stres tepkisi oldugunu soyledi hap verdi gecti. Bu pmyo'na girmeme sorun teskil eder mi? Simdiden cok tesekkurler...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba , Emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliğine göre son 2 yılın semptomsuz ve tedavisiz geçirilmesi psikiyatrik yönden sağlam kabul edilmektedir.Bu nedenle psikiyatriye ne zaman gittiğiniz önem teşkil ediyor.Rica ederim umarım cevabım faydalı olur.

   Sil
 32. Merhaba ben lise son sınıf öğrencisiyim polis olmak istiyorum fakat mülakattan gecemem diye korkuyorum mezuna kalip tekrar hazırlanma durumum da çok yok maalesef hem üniversite tercihi yapıp hem pmyo ya katilabiliyomuyuz acaba teşekkürler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba üniversite tercihi yapman hatta üniversitedeki bir bölüme yerleşmen PMYO mülakatına katılmana engel değil.Polisliği kazanırsan üniversiteye kayıt yaptırıp dondurabilirsin ayrıca korkma her şey olacağına varır kardeşim Allaha tevekkül et gir hayırlıysa olsun.

   Sil
 33. Kolumdaki iz jilet ile degil
  yanlislikla bicak cizdi. Fakat jilet izine benziyor. 3cm'lik bir capta kabul edilir miyim? Ayrica fondoten veya kaapatici sursek gecerli olur mu? TESEKKURLER...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yani sana şöyle söyleyeyim o kadar ayrıntılı bir şekilde vücudunu incelemezler, yaklaşık 50-75 cm mesafeden bakacaklar koluna falan , dediğim gibi fondoten sürersen belli olmayacak şekilde hiçbir sorun olmaz hem buraya ne oldu gibi sorularla da karşı karşıya kalmazsın.Şimdiden başarılar , rica ederim.

   Sil
 34. Merhabalar, ben 2019 yılı kadın polis alımına başvuruda bulunmak istiyorum, 20 yaşındayım ve şuan üniversite okuyorum, başvuru yapabilmek için tekrardan ösym sınavına girmek şart mı yoksa 2016 yılında almış olduğum puan ile başvuru yapabilir miyim ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba , PMYO için 2019 YKS sınavına girip en az 260,00 ham TYT puanı almanız gerekiyor yani 1 senelik ösym puanı geçerli oluyor.Ya da üniversiteden mezun olduktan sonra POMEM deneyebilirsiniz , Yani bence ilk önce PMYO deneyin 2019 da eğer kazanırsanız üniversiteyi dondurursunuz daha iyi olur genç yaşta mesleğe başlamış olursun , meslekteyken üniversiteye devam etme şansın var yine.

   Sil
  2. Teşekkürler, ösym için başvuruda bulunacağım inşallah, polislik başvuruları için de takipteyim. Hayırlı akşamlar

   Sil
  3. Rica ederim.İnşallah olur hayırlı akşamlar.

   Sil
 35. Ben kac defa soru sordum ama sorularim yanitlanmiyor. Artik hevesim dahi kacti

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba sorularınızı cevaplamama gibi bir durum söz konusu deği.Bu sayfadaki tüm yorumları kontrol ederseniz , cevap verilmeyen tek bir soru dahi yok.Yorumlar fazla olduğu için görmemiş olabilirsiniz belki cevab.Sorunuzu tekrar yineleyin vermiş olduğum cevabı yazayım.Hayırlı akşamlar.

   Sil
 36. merhaba bn eray 11;08;2019 da tam 18 yaşında olmuş oluyorum lise mezunu da olmuş oluyorum PÖH sınavlarına katılmak istiyorum bunun için ne yapmış ve ya yapmalıyım teşekkürler ,

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba Eray , şuanda direk olarak PÖH alımı yok ancak sen şu şekilde yapabilirsin yaş şartında uyduğu için öncelikle 2019 YKS'den TYT puan türünden en az 260,00 ham puan alman gerekiyor , ondan sonra 2019 PMYO Alımına müracaat edebilirsin , bunu kazanırsan polis okulunda öğrenciliğin devam ederken PÖH için ayrı bir alım açarlarsa buna başvurursun , o zaman özel harekat branşlı olarak göreve başlarsın eğer PÖH için okuldayken alım açmazlarsa genel hizmet sınıfında polis memuru olarak göreve başlayabilirsin.

   Sil
 37. merhabalar ben şuan 18 yaşındayım ve açık liseye 2 ay oldu yazılalı pöh olmak istiyorum ne yapmam gerek bizim burda pömem var burdanmı başvuru yapcam

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba , öncelikle liseden mezun olman gerekiyor , ardından ÖSYM sınavı TYT Puan türünden en az 260,00 ham puan almış olman gerek , o zaman PMYO Alımına müracaat edebilirsin.PÖH için şimdilik alım ilanı falan verilmedi ve bu konuda henüz bir kesinlik yok.

   Sil
 38. açık lise devam ediyorum şuan pöh başvurmak için bi engelmi diploma felan yazıyo internette

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Evet açıktan bile olsa lise mezunu olman gerekir okurken olmaz.

   Sil
 39. teşekkürler efendim

  YanıtlaSil
 40. Hocam ben güreşçiyim lisansımda var bilirsiniz güreşçilerin kulakları güreş esnasında kırılır ve şekli biraz değişir ama dikkatlice bakmasan belli etmez bu polis Olmaya engelmi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba , kulaktaki şekil değişikliği ile ilgili sağlık şartları yönetmeliğinde yer alan herhangi bir engel yok , önemli olan işitme sorununun olmaması ve her iki kulak memesinin de tam olması, yani sendeki durum polis olmana engel olmaz.

   Sil
 41. Hocam ben lise mezunuyum pöh, jöh, olmazsa uzman çavuş olmak istiyorum sizce bunlardan hangisini seçmem mantıklı ayrıca başvurmam için askerliği bitirmem lazımmı

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba yani belirttiklerinin hepsi de zor çalışma şartlarına sahip ancak bana sorarsan yine en mantıklısı polis özel harekat olman olacaktır.Maaş olarak uzman çavuş pöh ve jöh'e göre daha az alır.Çalışma şartları askeriyede rütbe olarak en altlarda olduğu için hem psikolojik hemde fiziki açıdan daha yıpratıcıdır.Ayrıca şuanda direk olarak lise mezunları için PÖH Alımı yok 2019 PMYO alımına müracaat edebilirsin

   Sil
 42. Lisede alınan disiplin kınama yada uzaklaştırma cezaları polisliğe engel teşkil eder mi ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hayır etkilemez , Ancak adli yüz kızartıcı suçlara karışanlar polis olamaz.

   Sil
 43. Hocam pmyo eğitim aşaması maaşı birde görevi nedir biraz açıklar mısınız. Ayrıca Kaçıncı ayda pmyo alımları olur bide şartları neler hocam

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 2018 de ekim ayında Pmyo müracaatları başlatılmıştı , 2019 PMYO Alımları da eylül veya ekim ayı gibi başlatılır.PMYO yani polis meslek yüksek okulunda eğitim 2 sene sürmekte 1 senede 2 dönem olmakta her dönemde 2 vize sınavı 1 final sınavı yapılmaktadır.Mezun olduktan sonra polis memuru olarak göreve başlarsın 4200 tl civarı bir maaşla başlarsın.

   Sil
 44. Hocam polis olmak için askerliği bitirmek şartmı birde uzman çavuşluktan polisliğe geçilebilirmi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Polislik için askerlik şartı yoktur.Uzman çavuşluktan polisliğe direk geçiş yoktur ikisi ayrı meslekler . Polis olmak için sen lise mezunu olduğun için PMYO sınavını mülakatlarını atlatıp kazanman ve 2 senelik eğitimi başarıyla tamamlaman lazım.

   Sil
 45. Hocam astsubay nasıl olunur birde alımları ne zaman

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Polis olduğum için polislikle ilgili konularda daha çok bilgi sahibiyim ama ama yinede sorunuza bildiğim kadarıyla cevap vereyim.Astsubaylık alımı için en son 22 kasım 2018de alım yapılmış yeni alımda aşağı yukarı 2019da aynı tarihlerde yapılır , en az 2 yıllık üniversite mezunu olunması gerekiyor başvuru için , ayrıca milli savunma bakanlığı tarafından yapılan sınavdan en az 50 puan alınması gerekiyor.

   Sil
 46. Lise mezunuyum bu sene sınava tekrar giricem memur veya çevik kuvvet almam için kaç puan almam gerekiyor barajı geçmem yeterli midir ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 2019 PMYO mülakatlarına katılmak için YKS'den TYT puan türünden en az 260,00 ham puan almanız gerekiyor.Kazandığınız taktirde 2 senelik eğitimin akabinde mezun olduktan sonra polis memuru olarak herhangi bir il emniyet müdürlüğü bünyesine atamanız yapılır ve oradan çevik kuvvet branşında veya genel hizmet sınıfında görevlendirilirsiniz.Diğer branşlara da olabilir trafik , asayiş ekipler bu tamamen bağlı bulunduğunuz il emniyet müdürlüğünün insiyatifinde.

   Sil
 47. Tyt den 260 çektikten sonra nasıl bir yol izleyeceğiz acaba nasıl başvuru yapıp nerde gireceğiz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba , 2019 ağustos ayı gibi polis akademisi resmi internet sitesi üzerinden ( pa.edu.tr ) 2019 PMYO giriş sınavı ön başvuru duyusu yayınlanır.Sınav ücretini belirtilen banka hesabına yatırarak yine polis akademisi üzerinden edevlet şifresiyle giriş yaparak ön başvuruyu yaparsınız.

   Daha sonraki bir tarihte 2019 Yılı PMYO Giriş Sınavı kapsamında adayların şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezleri T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr üzerinden öğrenilir.

   Sil
  2. Edevlet şifresini kimliğinizle gidip Ptt şubesinden alabilirsiniz.Tavsiye ederim hayat boyu gerek oluyor.

   Sil
 48. Mrb hocam 15:12;2001 gerçek doğum günüm TC.de 01;01;2001 sıkıntı olur mu birde 260 alamadık. Altında aldık giremezmiyiz polisliğe?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yaş konusunda sıkıntı yok girersin ama TYT puanının en az 260,00 olması gerekiyor 2019 PMYO giriş şartlarında değişiklik yapmazlarsa.

   Sil
 49. İyi akşamlar benim polis olmak çocukluktan beri hayalim kolumda döğme var ve yaşım 21 olcak ben lise 3 ten terk ettim açıktan mezun olup pmyo sınavlarına girsem kazansam kolumdaki döğmeyi sildirsem polis olabilme şansım var mı

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba , eğer 26 yaşına girmeden önce bunları yaparsan mülakatlara katılman konusunda sıkıntı çıkmaz.
   * pmyo sınavına katılmadan önce dövmeyi başarılı bir şekilde sildirmen lazım ( hiçbir izin kalmaması gerekiyor )

   Sil
 50. Polis olmak istiyorum ancak lisans 3.sınıf öğrencisiyim. Ne yapmam gerekiyor acaba

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba , ilk önce üniversiteden mezun olmanız gerekiyor.Ardından KPSS P3'den en az 60 puan almanız gerekiyor POMEM mülakatlarına katılabilmek için.

   Sil
 51. Merhaba Üniversite mezunu bir kadın özel harekata Nasıl girebilir ?2019 haziranda mezun oluyorum fakat PÖH olmak istiyorum fiziki koşulları sağlıyorum , zaman da kaybetmek istemiyorum ve 2018 kpss p3 70 puan

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba , mezun olduğun zaman POMEM alım ilanı yayınladığında ona başvuru yapacaksın , eğer pomem mülakatlarında başarılı olup polisliği kazanırsan öğrencilik sırasında mezuniyete doğru PÖH için başvuru alınarak ayrı bir mülakat daha yapılabilir ya da meslekte polis memuru olarak görev yaparken PÖH için meslek içi alım yapılabilir.Şuan da direk pöh alımı yapılmamakta.

   Sil
 52. Merhaba pmyo için tyt puanı baz aliniyor peki ayt ile birlikte oluyor mu sadece tut mi?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba , sadece TYT esas alınıyor.TYT puanının en az 260,00 olması gerekiyor.

   Sil
 53. Ama ben 25 yaşıma girmiş oluyorum 26 değil

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tamam 26 yaşından gün almıyorsanız sıkıntı olmaz PMYO alımına başvurabilirsiniz bu sene.

   Sil
  2. Teşekkür ederim 😊

   Sil
 54. sırttaki dövme sıkıntı olurmu birde yüzde çil olması sıkıntı yapabilirmi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yüzdeki çil polisliğe girmene engel değil ancak sırttaki dövmeyi sildirmen gerekir.

   Sil
 55. Merhaba ben 1 ekim 1993lüyüm ama 26 olmuyor ekimde 26 olacağım hiç mi şansım yok yaş yüzünden bu sene

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba Kısmet hanım eğer sınavın yapıldığı tarih itibariyle 26 yaşından gün almazsanız girebilirsiniz yani henüz PMYO sınav tarihi açıklanmadı Allahtan ümit kesilmez şansınız olabilir.

   Sil
 56. 10.10.2001 doğumluyum 10 günle kaçırıyorum kesin giremem dimi bide boy üst sınırı var mı boyum 1.98

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Müracaat 1 Ekim 2019'da yapılacak diye kesin bir durum yok daha sonraki bir tarihte de başlatılabilir öyle olursa girersin.Boy konusunda ise maşallah :) boy üst sınırı yok yani beden kitle endeksin de tutuyorsa girebilirsin.

   Sil
  2. Müracaat derken tam olarak nedir abi

   Sil
 57. 10.10.2001 doğumluyum 9 günle kaçırıyorum kesin giremem dimi bide boyum 198 boy ust siniri var mi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yanlışlıkla tekrar attım cvp atmana gerek yok reyiz

   Sil
  2. Merhaba cevabımı tekrar edeyim , PMYO sınavı için müracaatlar 1 Ekim 2019'da yapılacak diye kesin bir durum yok daha sonraki bir tarihte de başlatılabilir öyle olursa girersin.Boy konusunda ise boy üst sınırı yok yani beden kitle endeksin de tutuyorsa girebilirsin.Beden kitle endeksin 18 İle 27 arasında olmalıdır.

   Sil
  3. Önemli değil kardeşim şimdiden başarılar , nasip olursa pöh olmaya çalış fiziğin çok uygun.

   Sil
 58. Yanıtlar
  1. Müracaat derken Polis akademisi tarafından 2019 PMYO giriş sınavı duyurusunun yayınlanmasını kastediyorum.Bu duyuru ile sınavın yapılacağı tarih ve başvuru şartları açıklanır ve başvuru işlemleri yapılır.Yaş konusunda sınavın yapılacağı tarih itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak şartıyla başvuru esnasında 18 yaşını tamamlamamış olsan dahi sınavın yapıldığı tarihte 18 yaşını tamamlamış olursan girebilirsin.Eğer bu sene girme hakkın olmazsa da üzülmeyip 2020'de başvuru yaparsın hayırlısıysa olur.Şuan konuşmak için erken geçen sene Pmyo için sınav duyurusunu ağustos ayında yaptılar yani 2019 ağustos ayında PMYO SINAVI başvuru şartları netlik kazanır.

   Sil
 59. Rica ederim şimdiden başarılar.

  YanıtlaSil
 60. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 61. On lisans mezunuyum polis olmak için ne yapmam gerekiyor 08.07.1994 doğumluyum evliyim. yardımlarınızı rica ederim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba Ferdi , önlisans KPSS P93 puanının 70 ve üzeri olması gerekiyor.Eğer hali hazırda belirtmiş olduğum KPSS P93 ( 2018 yılı ) puanına sahipseniz 24.dönem POMEM için 10 bin polis alımı duyurusu yayımlandığında müracaat edebilirsiniz. 24.dönem POMEM Alım duyurusu önümüzdeki aylarda yayınlanır.Onun dışında merak ettiğiniz başka konular varsa sorabilirsiniz.Hayırlı akşamlar.

   Sil
 62. Merhaba ben üniversite okuyorum ama polis olmak istiyorum sınavlarına girmek istiyorum ne yapmam lazım

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba , üniversite kaçıncı sınıfta olduğunuzu ve yaşınızı söylerseniz daha yol gösterici bir cevap verebilirim.

   Sil
  2. 2.sınıf 20 yaşındayım

   Sil
  3. Üniversiteyi dondurup polisliğe girerim diyorsanız 2019 PMYO alımını deneyebilirsin.PMYO için öncelikle ösym tarafından yapılan YKS'den 260,00 ham TYT puanı alman gerekir.Yeterli puan ile başvurup mülakat aşamalarını da geçerek kazanman halinde 2 yıl Polis Meslek Yüksek Okulunda eğitim alırsın ve mezun olduktan sonra polis olarak göreve başlarsın.2019 PMYO sınavı Ekim ayı gibi yapılır sen o zamana kadar zaten üniversite 2.sınıfı bitirmiş olursun.Dilersen polis olduktan sonra gerekli imkanların oluşması halinde üniversiteye devam edebilirsin.

   Sil
  4. Rica ederim.Şimdiden Başarılar

   Sil
 63. Öncelikle merhabalar ben 12.10.2002 doğumluyum lise 2 ye gidiyorum 1.75 boyumda ve 60 kiloyum ALLah ın izniyle ileride polis olmak istiyorum ben üniversite sınavından yani YKS den 260 ve üzeri puan alırsam vücudumda saglıklı olursa PMYO icin nasıl tercih yapıyoruz universite tercih kağıdına mı yazıyoruz yoksa direk yerine gidip basvurumu yapıyoruz birde diğelimki PMYO ya girdikten sonra eğitim 2 yıl mı 4 yıl mı,polis üniformasıylamı egitim göreceğiz,yatılımı,mezun olduktan sonra rütbemiz ne olacak lütfen cevaplarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler birde PMYO da kontenjan diye bir sey var mı diyelim ki 2 kisiden birisinin puanı 400 diğerininki 300 ama puanı dusuk olanın vücudu daha şekilli kim daha avantajlı cevaplarsanız sevinirim simdiden tesekkürler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba kardeşim sorularına tek tek cevap vereyim.

   Liseyi bitirip YKS sınavına girdikten sonra 260,00 ve üzeri TYT puanı aldıktan sonra Polis Akademisi tarafından her sene yapılan PMYO giriş sınavı ön duyurusunun yayımlanmasını bekleyeceksin.PMYO giriş sınavı ön duyurusu yayınlandıktan sonra yine Polis Akademisi resmi sitesi Pa.edu.tr üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvuru işlemini yapacaksın.( edevlet şifresini en yakın ptt şubesinden kimliğinle gidip alabilirsin )Ayrıca başvuru için Polis Akademisi tarafından belirtilen hesaba 100 TL başvuru ücreti yatırman gerekecek.
   Daha sonra sınav yerleri ve tarihleri açıklandıktan sonra belirtilen yerde istenen belgelerle olacaksın.YKS sınavı dışında sana ayrıca bir yazılı sınav yapılmayacak.Ancak PMYO için ön sağlık kontrolü , spor mülakatı ve sözlü mülakat aşamalarını geçmen gerekecek.

   Eğer kazanırsan 2 yıl yatılı eğitim alacaksın.Hafta sonları çarşı iznin olacak.Eğitim süresince polis üniforması ile eğitim alırsın.Omzunda kaçıncı sınıfta olduğunu belirten apoletlerin olur.Mezun olduktan sonra Polis Memuru olarak göreve başlarsın.
   Yüksekokuldaki eğitim-öğretimi başarı ile bitiren öğrencilere, Polis Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Diploması verilir.

   Son sorun içinse kontenjan her sene Polis Akademisi tarafından ilan edilen alım sayısına göre belirlenmektedir.6 tane Polis Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır ve genelde her sene 2500 PMYO alımı yapılmaktadır.( 2250 Erkek , 250 Bayan olarak )
   PMYO için başarı sıralaması şu şekilde olmaktadır.
   Fiziksel yeterlilik sınavı puanının % 25’i, mülakat sınavı puanının % 50’si , TYT puanının ise % 25'i alınarak toplam puanına göre sıralama yapılmaktadır.Yani büyük ağırlık sözlü mülakatta olmaktadır.

   Ayrıca polislikle ilgili olarak bu kategoriyi inceleyebilirsin.
   https://www.beyazdaktilo.com/search/label/Polislik
   Başka sormak istediklerin olursa sormaktan çekinme.Şimdiden başarılar dilerim.

   Sil
 64. 18 yaşındayım POMEM ve PAEM'e girmek için PMYO okumak zorunda mıyım? Yoksa direkt giriş yapabiliyor muyum liseden yeni mezun olacağım.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba , POMEM'e girebilmen için 2 yıllık önlisans veya 4 yıllık lisans mezunu olman gerekiyor.Sen lise mezunu olarak polisliğe girmek istiyorsan PMYO sınavına giriş yapacaksın.PMYO Başvuru süreci ve sınav aşamalarını öğrenmek için bu yazıyı okuyabilirsin.
   https://www.beyazdaktilo.com/2019/01/2019-pmyo-basvuru-ve-snav-asamalar.html

   Sil
  2. Ek olarak PAEM için de 4 yıllık lisans mezunu şartı vardır.

   Sil
 65. ABE SELAMUN ALEYKÜM BEN LİSE 3 SINIFINDAYIM SORUM ŞU BEN TYT SINAVINA GİRMEDEN POLİS NASIL OLABİLİRM?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Aleyküm selam , YKS sınavına girmeden yani TYT puanı almadan polis olman için PÖH ilanının yayınlanması gerekir.Onunla ilgili kesin bir açıklama yok henüz.PÖH ( Polis Özel Harekat ) nasıl olunur başlıklı yazıyı okuyabilirsin.
   https://www.beyazdaktilo.com/2019/01/polis-ozel-harekat-poh-nasl-olunur.html

   Sil
  2. Peki abicim anladım ozaman ben liseyi bitirdikten sonra pöh sınavlarına girip Polis olma ihtimalim varmıdır

   Sil
 66. Tabi yeni PÖH alımının yapılması halinde herhangi bir yazılı sınava tabi tutulmadan mülakat aşamalarını geçersen olabilirsin.

  YanıtlaSil
 67. Birde şu var ben pöh sınavlarına girersem bundan sonra nekadar eğitim alıcam veyahut onun okulunu okuyacakmıyım şimdiden çok teşekkür ederim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. PÖH sınavını kazanman halinde minimum 6 ay yatılı eğitim alırsın. ( 8 aya çıkma ihtimali var )Ondan sonra polis özel harekat olarak göreve başlatılırsın.

   Sil
 68. pmyo'da iki sene sonra 31 aralık 1996-1 ekim 2003 yılı dikkate alınacakmış ama ben 20/12/2003 yıl doğumluyum onu nasıl yapabilirim yani ne yapmalıyım??

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Şuan peşin konuşmak doğru olmaz o tarihte değişiklik olabilir eğer olmazsa bir sonraki sene PMYO sınavına katılırsın hayırlısı olsun.

   Sil
 69. Hocam merhabalar benim sağ gözde göz ben var polisliğe bir sıkıntı teşkil edermi yoksa aldırmammı gerekiyor görmeye engel bi durumu yok bu arada lise son sınıf öğrencisiyim 20 ocak 2002 doğumluyum bu sene mezun olmama rağmen polisliğe aday olamıyorum galiba :(

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba , gözüm görme derecesinde sıkıntı oluşturmuyorsa polis olmana da engel olmaz ancak sen 18 yaşından yeni gün almaya başlamışsın , PMYO sınavına katılabilmen için 18 yaşını tamamlamış olman gerekir yani sen 2020 PMYO sınavına katılabilirsin.

   Sil
 70. Merhabalar ben 19.03.2001 dogumluyum bu sene pmyo girebilir miyim ve tytye girdikten sonra mi basvuru yapacagiz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba doğrudur bu sene PMYO girebilirsin , mart ayında 18 yaşını tamamlamış olacaksın öncelikle YKS sınavının TYT kısmına girmen gerekiyor.

   Sil
  2. Tesekkur ederim peki bu sene giripte kazanamazsam universite bittikten sonra girebilir miyim

   Sil
  3. Tabi üniversite bittikten sonra POMEM yoluyla girebilirsin.

   Sil
 71. merhabalar tesettürlü bayanlar için kontenjan açılıyor mu acaba

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba tabiki polislik için tesettürlü olmanızın herhangi bir engeli bulunmuyor polis alımında bayanlara ayrılan kontenjan bulunuyor sizde müracaat edebilirsiniz.

   Sil
 72. Merhaba kardeşim şuan askerlik yapıyor ve PMYO ya girmek istiyor sınava girip istenilen puanı yaptığında asker olduğu için karşılaşabileceği sorunlar nelerdir askerlikyapan kişi başvurur vede kazanırsa askerliğini otomatik olarak yapmış mı olur yoksa okula kayıt yapamaz mı kafamız karisik nasıl olacak polis olmak istiyor fakat konu hakkında bilgimiz eksik bu konuda yardımcı olur musunuz, askerde olan kişi de PMYO ya gecebilirmi ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba , eskiden adaylar askerdeyken izin alarak polislik sınavlarına mülakatlarına katılabiliyordu ve kazanması durumunda terhis edilerek polis öğrencisi olarak ilgili okulda eğitime başlatılıyordu.Ancak yapılan son düzenlemelerle şu açıklamada olduğu gibi "Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silah altında bulunmamak" şartı aranmaktadır.Yani adayın askerlik görevinin intibak eğitiminden önce bitmesi gerekmekte aksi halde maalesef polis öğrencisi olunmuyor.Umarım cevabım aydınlatıcı olmuştur.

   Sil
 73. Merhaba ben boyum yasimm kriterler falan hepsi tuytuyo ben yunus polislige gitmek istyorum nasil yapacam vee neler gerekiyoo benn bu okul yks drn girmistim bundan 2 yil once evell 160 almistimm motor kulanmam falan hepsi kendimi gorelii girmeyeli her turlu motoru sryorum bu mulakatalarada kendime gvenyorum gercerim insallah yalniz bu yks sinavi tyt faln ne dir ne yapamamam lazim onu bilmiyorumm yardim olursaniz cok sevnrim iyi geceler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba , direk olarak Yunus Polisi olma gibi bir durum bulunmamaktadır.Motosikletli polis yani yunus polisi olmak için öncelikle polis olarak göreve başlamak ve daha sonrasında açılan kursa katılınması gerekmektedir.PMYO mülakatlarına katılabilmek için de TYT puan türünden en az 260 ham puan alınması gerekmektedir.Bu da aşağı yukarı 50-55 nete tekabül etmekte.Şimdiden başarılar dilerim yunus polisi nasıl olunur başlıklı yazıyı da inceleyebilirsin.
   https://www.beyazdaktilo.com/2019/01/yunus-polisi-nasl-olunur.html

   Sil
 74. Merhaba bu polislik on basvurulari baslamis galibaa ben basvuru yapacamm bilmiyirum link nasil basvuru yapabilirm acabaa😊😊

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba POMEM VE PMYO için henüz polislik ön başvuruları başlamadı , başvurular başladığında detayları sitemiz üzerinden veya polis akademisi resmi sitesi üzerinden yapabilirsiniz. 24.dönem POMEM için başvurular muhtemelen mart veya nisan ayı gibi PMYO içinse ağustos ayı gibi başlatılabilir.

   Sil
 75. hocam sorum şunlar:
  1: ben PMYO dan poh istiyorum,son donem gelip isim fln alıyorlar ya o süreçte sözlü mülakat,parkur fln var ben pmyoda olduğum için poh parkuruna iyi hatta hic calisamamis olacağım dolayısıyle başarısız olacağım,onlar 1-2 gün önce bizi pmyoluları pohe çalıştıracaklar 1-2 gün ondan sonra parkura gircez diye düşünüyorum ...
  2: kadın olarak,hem pmyolu hem parkuru fln geçmişim ya sözlü mülakatta bir artısı olur mu yoksa olmaz mı
  3: pmyoda ders kitapları fln var mı( inkılap,türk dili edeb) tekmil ve kendini tanıtma nasıl oluyor şimdiden cvplariniz için çok tesekkur ederimmmm

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba , sorularına elimden geldiğince cevap vereyim.

   Polis okulunda öğrenci olarak eğitime devam ederken spor ve diğer aktiviteler için eğitim dışında bolca zamanın olur diye düşünüyorum en azından ben öğrenciyken öyleydi.Ayrıca mezuniyete yakın bir zamanda PÖH branşı için alım yapacaklarını duyurmaları halinde yine hazırlanmak için zamanın olacak.Özellikle düzenli olarak koşu yapman ve şınav çekmen seni hazır hale getirecektir.
   Polis özel harekat branşında spor aşamasını geçtikten sonra zaten sözlü aşamada zorlamazlar.
   PMYO eğitiminde de sana kaynak olması için ders kitapları verilmektedir ve derslerde de kullanılmaktadır.
   Kendini tanıtırken şu şekilde tekmil verirsin. 499344 sicil sayılı A sınıfı öğrencisi İsim Soyisim arz ederim müdürüm veya komiserim.

   Ayrıca merak ettiklerini yine sorabilirsin.İyi günler.

   Sil

Ad

+216 ile başlayan numara arayıp duruyor,1,0.98 faizle ev sahibi olmak,1,10 bin polis alımı,3,10 bin polis alımı yapılacak,1,10 Bin POMEM alınacak,1,11.10.2018 tarihli torba yasa,1,2018 Bedelli Askerlik,1,2018 bedelli askerlik başvurma,1,2018 bedelli askerlik başvuru şartları,1,2018 bedelli askerlik ücreti,1,2018 en iyi gerilim filmi,1,2018 komiser yardımcısı alımı,1,2018 lise mezunu polis alımı,1,2018 paem alımı,2,2018 PMYO Başvuru,1,2018 PMYO Sınavı,1,2018 pmyo sınavı klavuzu,1,2018 polis alımı,6,2018 POMEM Alımları,3,2018 POMEM Başvuru Şartları,3,2018 Pomem mülakat süreci,1,2018 yeni kabine,8,2018 yeni torba yasa,1,2018 yılı için 3 bin Komiser Yardımcısı alınacak,1,2018 Yılı Lisans Mezunu Komiser Yardımcısı Alımı,1,2018 yılı polis alımı,2,2018-2019 yılı 3000 komiser yardımcısı alımı başvuru şartları,1,2018de 10 bin polis alınacak,1,2019 Bekçi Alımı,4,2019 MSÜ,1,2019 Polis Alımları,19,23.Dönem POMEM alımı,4,23.dönem POMEM sınav duyurusu,1,23.dönem Pomem Sınavı Başvuru,1,27.Dönem Milletvekili genel seçimleri,1,3 Bin Komiser Yardımcısı Alımı,1,3 bin komiser yardımcısı alımı duyurusu,1,3000 Komiser Yardımcısı Alınacak,2,4.dönem Komiser Yardımcılığı fiziki yeterlilik sınavı,1,4.dönem Komiser Yardımcılığı sınavı,1,699 Sayılı KHK ihraç Listesi,1,700 Sayılı KHK,1,7000 çarşı ve mahalle bekçisi alımı,2,701 sayılı KHK itiraz usulleri,1,Abdülhamit GÜL kimdir ?,1,Adalet Bakanı Abdülhamit GÜL hakkında ayrıntılı bilgi,1,Aile,3,AK parti hükümeti yeni konut projesi,1,Ak parti yeni torba yasa teklifi,1,Akciğer,1,akciğeri temizleme,1,akciğeri temizleme yolları,1,Akıllı Telefonlar,7,Akıllı telefonlar için en iyi uygulamalar,1,Akne,1,amazon nehri,1,amelia earhart kimdir,1,And Over filmi,1,AndOver film incelemesi,1,AndOver filmi başrol oyuncuları,1,AndOver filmi hikayesi,1,Araba bakımı,1,Astsubay Meslek Yüksek Okulları Öğrenci Alımı,1,Asus ROG nedir ?,1,Asus ROG oyun telefonu,1,Asus ROG oyun telefonu alınır mı ?,1,Asus ROG oyun telefonu fiyatı,1,ASUS ROG oyun telefonu özellikleri,1,Asus ROG Phone,1,ASUS ROG telefonu,1,atlantis nerede,1,babalık izni kaç gün,1,Başbakan Binali YILDIRIM konuştu Emniyet ve TSK'da yeni ihraçlar olacak,1,Başbakan Yardımcısı Fuat OKTAY,1,Başkanlık sisteminin ilk kabinesi,1,Başlat 2018,1,Başlat Filmi,1,Başlat filmi inceleme,1,Bedelli Askerlik,1,bedelli askerlik ücreti,1,Bekçi Alımı,9,besinlerin kalori değerleri,1,bilgisayar bakımı,1,bilgisayarın aşırı ısınması sorunu çözümü,1,bilgisayarın aşırı yavaşlaması,1,bilgisayarın performansını arttırma,1,BlackBerry Key2 LE fiyatı,1,BlackBerry Key2 LE inceleme,1,BlackBerry Key2 LE ön sipariş,1,BlackBerry Key2 LE özellikleri,1,BlackBerry Key2 LE teknik özellikler,1,Böcek ısırması,1,böcek ısırmasında ne yapılmalıdır,1,bronşit belirtileri,1,bronşit nedir,1,bronşit tedavi yolları,1,bulundurma ruhsatlı tabanca,1,Cepmax,1,Cepmax güvenilir mi,1,cepmax ile para kazanan var mı,1,cepmax ne kadar güvenilir ?,1,cepmax şikayet var mı,1,Cepmax uygulaması ödeme alan var mı,1,Chrome üzerinden bilgisayar oyunu oynama,1,Cilt Bakımı,1,Cilt Temizliği,1,Cilt yapıları,1,Cumhurbaşkanı seçimi,1,Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay hakkında ayrıntılı bilgi,1,Cumhurbaşkanlığı Kabinesi isim listesi,1,Çocuğun duygusal gelişimi,1,çocuğun gelişimi,1,Çocuğun gelişiminde anne ve babanın görevleri,1,Çocuğun Sosyal Gelişimi,1,çocuklarda bronşit hastalığının tedavisi,1,çocuklarda sosyal fobi,1,D vitamini,1,D vitamini eksikliği,1,D vitamini eksikliği için Gıda takviyesi,1,D vitamini eksikliği tedavisi,1,D vitamini eksikliğini giderme yolları,1,D vitamini içeren besinler,1,Deadpool 2 Başrol oyuncuları,1,Deadpool 2 Film İncelemesi,1,Deadpool 2 filmi,1,devleti oluşturan unsurlar nelerdir,1,Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU hakkında ayrıntılı bilgi,1,din,6,Disk temizleme,1,Disney Epic Quest,1,Disney Epic Quest oynu inceleme,1,Disney Epic Quest ücretsiz indirme,1,Dizi,8,Doğum izni,1,doğum izni kaçıncı ayda başlar,1,Dolandırıcılara Dikkat,1,Dolandırıcıların Yöntemleri,1,Düğünde Havai Fişek atılması yasak mı ?,1,Dünyanın en uzun nehirleri,1,dünyanın en uzun nehri,1,egemenlik nedir,1,EGM duyuru,1,EGM son ihraç ve iade listesi,1,Eğitim,13,Ekonomi,7,elinizdeki mürekkep lekesini giderme,1,Emniyet Genel Müdürü Celal UZUNKAYA,1,Emniyet Genel Müdürü Celal UZUNKAYA kimdir ?,1,Emniyet Müdürü Celal UZUNKAYA Hakkında detaylı bilgi,1,Emniyet ve TSK'da ihraç edilenler,1,Emniyet ve TSKda ihraçlar,1,Emniyette son ihraç listesi ile ilgili itiraz nasıl yapılır,1,en çok izlenen yabancı diziler,2,en iyi akıllı telefon modelleri,1,en iyi android oyunlar,1,en iyi fimler,6,En iyi Netflix Orijinal Filmleri,3,en iyi ücretsiz ingilizce öğrenme uygulaması,1,en iyi yabancı diziler,5,en iyi yabancı filmler,5,en uzun nehir,1,en yaygın akıllı telefon sorunları ve çözüm yolları,1,Epic Quest oynu,1,Errementari - Demirci filmi,1,Ev egzersizleri,1,evlilik iznini kimler kullanabilir,1,Extinction - Tükeniş filmi hikayesi,1,Extinction filmi başrol oyuncuları,1,Facebook çevrimiçi zorbalık ve tacize karşı önlem alıyor,1,Facebook Portal görüntülü görüşme,1,facebook portal görüntülü konuşma,1,Facebook Portal nedir ?,1,Facebook Portal özellikleri,1,facebook son güncellemeler,1,Facebook son yenilikler,1,facebook yorumları silme ve gizleme seçenekleri,1,Fahrettin KOCA kimdir ?,1,Film,35,Film Önerileri,27,Finans,1,fotoğraf çekmek isterken öldüler,1,Fuat OKTAY kimdir ?,1,Game of Thrones 9.sezon,1,Game of thrones 9.sezon fragman,1,Game of Thrones dizisi Tyrion Lannister,1,gayrimenkulde dev kampanya,1,Genel,81,Ghostland,1,Ghostland film incelemesi,1,google chrome,1,google chrome uzantıları,1,Google kötü amaçı chrome uzantılarını ayıklıyor,1,Google kötü amaçlı yazılımları temizliyor,1,google son haberler,1,göbek eritme,1,göreme,1,göz makyajı,1,Gulet nedir ?,1,Guletlerin özellikleri,1,gündem,32,Hamilelik,1,Hamilelikte diş ağrısı,1,hamilelikte diş ağrısı ve tedavisi,1,hamilelikte karşılaşılan sağlık sorunları,1,Harp Okulu Öğrenci Alımı,1,Havai Fişek Yasak mı ?,1,hukuk,19,Hulusi AKAR kimdir ?,1,İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU Kimdir ?,1,ihtiyaç kredisi nasıl başvurulur,1,İlk arınma gecesi 2018 film incelemesi,1,İlk Arınma Gecesi filmi başrol oyuncuları,1,İlk yardım nedir,1,ilk yardımda doğru bilinen yanlışlar,1,İnceleme,35,insan hakları nedir,1,insan hakları nelerdir,1,insan hakları ve devlet ilişkisi,1,internete bağlanamıyorum sorunu çözümü,1,İş,2,İzlenebilecek en iyi filmler,2,Kadın,5,kalp krizi geçiren kişiye nasıl yardım edilir,1,karın deşen jack,1,Kilo Verme,1,Kİlo Verme Yolları,1,Kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı,1,komiser yardımcısı,4,Kredi başvurusu nasıl yapılır ?,1,kurusıkı tabanca ruhsatı alınır mı,1,Kurusıkı tabanca taşımanın cezası,1,Lavantanın faydaları,1,Makyaj yaparken dikkat,1,mazeret izni nedir,1,medeniyetin temellerini atan buluşlar,1,Memur izinleri,1,Meskun Mahalde Silah Sıkmanın Cezası,1,Meslekler,8,Mevlüt ÇAVUŞOĞLU kimdir ?,1,mısır piramitleri hakkında ilgi çekici bilgiler,1,Microsoft Project xCloud ile Xbox oynu oynama,1,Microsoft Project xCloud sistemi,1,millet nedir,1,Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK Hakkında bilgi,1,Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk'un eserleri,1,Milli Savunma Bakanı Hulusi AKAR hakkında ayrıntılı bilgi,1,mondly uygulaması ile dil öğrenme,1,Monero kripto para birimi hakkında bilgi,1,Monero ne anlama gelir,1,Monero nedir,1,Monero nerden alınır,1,Moneronun kurucuları,1,mürekkep lekelerini silme,1,mürekkep lekelerini temizleme,1,mürekkep lekesinden kurtulma yolları,1,mürekkep temizleme malzemeleri,1,nasıl ok atılır,1,Nasıl Polis olurum,2,nasıl yapılır,17,nesli tükenmekte olan canlılar,1,nevşehir gezilebilecek yerler,1,Nevşehir gezilecek yerler,1,Nexflix Filmleri,2,nil nehri,1,Ohal bittikten sonra düğünlerdeki kısıtlamalar sona erdi mi ?,1,okçuluk ekipmanları,1,okçuluk nasıl yapılır,1,Okçuluk nedir,1,Online kredi başvurusu,1,Oyun,4,ölüm izni süresi,1,PAEM 2018 Komiser alımı,1,Paem 4.Dönem Komiser Yardımcısı Alımı Sınav Giriş Belgeleri,1,Paem nedir,1,Pmyo nedir,1,Pokemon Go,1,Pokemon Go 2018,1,pokemon go nedir ?,1,Pokemon go oyunu ödül sistemi,1,Pokemon oyunu,1,Polis Alımı,18,Polis Olmak,1,polisin izin hakları,1,Polislik,23,Polislik Sağlık Şartları,1,Polislik Sınavı,1,Polislik Sınavları,1,Pomem,1,Pomem başvuru klavuzu,1,Pomem nedir,1,Pompalı tüfek ruhsatı,1,Portal Plus,1,PÖH,1,Project Stream ile Assassin Creed Odyssey,1,Project Stream ile nasıl oyun oynanır,1,Project Stream nedir,1,Project xCloud,1,Project xCloud nedir ?,1,Ready Player One filmi,1,Rick Grimes diziden ayrılıyor mu,1,saç dökülmesi neden olur ?,2,saç dökülmesine çözüm,4,Saç dökülmesine ne iyi gelir,1,saç dökülmesini önleme,3,saç dökülmesini tedavi eden gıdalar,2,saç dökülmesinin nedenleri,1,saç kıran nasıl iyileşir,1,saç kıran olan bölge nasıl iyileşir,1,saç kıran oldum,1,saç kıran tedavisi,1,saç kırandan kurtulma,1,saç neden dökülür ?,2,Sağlık,31,Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA hakkında bilgi,1,Sağlıklı Cildin İncelikleri,1,sakal kıran,1,Sakal Traşı,1,seçim yasakları neler ?,1,selfie çekmek isterken ölen insanlar,1,selfie çekmek uğruna öldüler,1,selfie nedir ?,1,seri katil,1,Silah Nedir,1,Sistem Geri Yükleme,1,sivilce tedavisi,1,sivilce temizleme,1,Sivilcelerden doğru şekilde kurtulma,1,Sivilcelerden Kurtulma,2,sivilcelerden kurtulmak için dermatolog önerileri,1,skype 7,1,skype 7 microsoft desteği,1,skype için microsoft desteği sona eriyor,1,skype microsoft desteğinin sona ermesi ne anlama geliyor,1,Soğan suyunun saça faydaları,1,Son ihraç listesi,1,Son KHK ihraç listesi,1,Son KHK yayımlandı,1,Son OHAL KHK'si ile göreve iadeler olacak mı ?,1,Sosyal fobi,1,sosyal fobi nedenleri,1,sosyal fobi nedir,1,Spor,2,Spor Hareketleri,1,sustalı bıçak taşımak yasak mı,1,Süleyman SOYLU Hakkında ayrıntılı bilgi,1,Tarih,1,taşıt kredisi nasıl başvurulur ?,1,tavsiye,9,teknoloji,40,Temmuz ayı KHK'sı yayımlandı,1,Temmuz Ayı son OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi,1,Temmuz KHK İhraç Listesi bugün yayınlanacak mı ?,1,The Commuter Filmi inceleme,1,The Domestics film incelemesi,1,The Domestics filmi,1,The Domestics filmi hikayesi,1,The Domestics filmi oyuncular,1,The Happytime Murders film incelemesi,1,The Happytime Murders filmi,1,The Happytime Murders oyuncuları,1,The Walking Dead 9.sezon,1,The Walking Dead 9.sezon ne zaman yayınlanacak,1,The Walking Dead dizisi oyuncuları,1,Trafik cezaları,5,Tükeniş film incelemesi,1,Türk adının anlamı,1,Türk adının yayılması,1,Tyrion Lannister Game Of Thrones dizisine veda ediyor,1,uçhisar kalesi,1,Upgrade film incelemesi,1,Upgrade filmi başrol oyuncuları,1,ücretsiz dil öğrenme,1,ülke nedir,1,Üniversite Mezunları İçin Polislik Giriş,2,Ürgüp,1,Vurguncular Baş Rol Oyuncuları,1,Vurguncular Film İncelemesi,1,War Dogs - Vurguncular Filmi,1,XMR para birimi,1,yanık vakalarında ilk yardım,1,Yayımlanan son KHK ile kimler ihraç edildi,1,Yeni Emniyet Genel Müdürü,1,yeni kabine kuruldu,1,yeni konut projesi,1,yeni torba yasa teklifi,1,Yeni torba yasa teklifi ile trafik cezalarının miktarı yükseliyor,1,Yerel Ağ Bağlantısı Geçerli Bir İp Yapılandırmasına Sahip Değil Sorunu kesin çözüm,1,Yolcu Filmi İnceleme,1,Yükseltme filmi,1,Ziya SELÇUK kimdir ?,1,Zuhal Topal,1,Zuhal Topal Burun estetiği,1,Zuhal Topal estetik ameliyat oldu,1,Zuhal TOPAL estetiksiz hali,1,Zuhal TOPAL fotoğrafları,1,
ltr
item
BeyazDaktilo - Bilgi Sayfası: 2019 POMEM - PAEM - PMYO Detaylı Polis Rehberi
2019 POMEM - PAEM - PMYO Detaylı Polis Rehberi
2019 POMEM Alımları, 2019 PAEM Alımları , 2019 PMYO Alımları , 2019 PÖH Alımları , Polis Olmak İçin Detaylı Bilgiler , 2019 Detaylı Polis Rehberi , 2019 yılı 24. ve 25. Dönem POMEM Alımları , Polislik Mülakat Aşamaları Neler ? Polis Olma Şartları Neler ?
https://2.bp.blogspot.com/-7pc-ED9x2yE/W-Hi7bXQzYI/AAAAAAAABF8/AzqsPdqQDlE86Dj-JQB3RWgloBod3PsGwCLcBGAs/s1600/2019-POMEM-PAEM-Al%25C4%25B1mlar%25C4%25B1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-7pc-ED9x2yE/W-Hi7bXQzYI/AAAAAAAABF8/AzqsPdqQDlE86Dj-JQB3RWgloBod3PsGwCLcBGAs/s72-c/2019-POMEM-PAEM-Al%25C4%25B1mlar%25C4%25B1.jpg
BeyazDaktilo - Bilgi Sayfası
https://www.beyazdaktilo.com/2018/11/2019-pomem-paem-pmyo-detayl-polis.html
https://www.beyazdaktilo.com/
https://www.beyazdaktilo.com/
https://www.beyazdaktilo.com/2018/11/2019-pomem-paem-pmyo-detayl-polis.html
true
2478944684227846928
UTF-8
Tüm Yayınlar Yüklendi Hiçbir Yayın Bulunamadı HEPSİNİ GÖRÜNTÜLE Devamını Oku Cevapla Cevaplamayı İptal Et Sil Yazan: Ana Sayfa SAYFALAR YAZILAR Hepsini Görüntüle BUNLAR DA İLGİNİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARAMA TÜM YAZILAR İstediğin Türde Bir Yayın Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Takipçiler Takip Et BU BİR ÖZE İÇERİKTİR STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy